Payday loans
              ***   EGYNAPOS kiruccanás, augusztus 13. (+ pótnapok)   ***  TENERIFE, december 9-16.  ***                              ***   BASSANO, október 19-23.   ***   TANFOLYAMKEZDÉS 2022.  ***   ELŐADÁS-SOROZAT   ***  1% *** 

REBISZ  


Felhívjuk minden pilóta figyelmét, hogy a repülőesemények bejelentése kötelező a REBISZ felé! Ennek elmulasztását az NKH bírsággal sújthatja.

Bejelentés: Kardos István - 06-20-9435456

Mi is az a REBISZ?

REBISZ = Repülés Biztonsági Szervezet
NKH - Nemzeti Közlekedési Hatóság
SIRESZ - Siklórepülő Szövetség

Minden pilótának REBISZ tagsággal kell rendelkeznie. A Fly Away pilótái a kiváltott, érvényes liszenszeik által rendelkeznek REBISZ tagsággal. Klubtagjaink és a kapcsolódó események a SIRESZ által a SIRESZ önálló ReBiSZ szervezetéhez tartoznak.

A REBISZ jogosult felügyelni a saját üzemeltetését érintő minden olyan cselekményt vagy egyéb folyamatot, (belső) rendelkezést, amely a repülésbiztonságra valamilyen kihatással lehet. Szakmai felügyeletet gyakorolhat felette a KBSZ (Közlekedésbiztonsági Szervezet) valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság.

A REBISZ szervezetek elsődleges feladatuknak tekintik a sport és szabadidős célú repülések, illetve az abban résztvevők, biztonságának szolgálatát. Ennek megfelelően tevékenységük fő célja a megelőzés.
A REBISZ tevékenységének nem célja a szankcionálás, nem szab ki bírságot, a vizsgálat során feltárt részletek bírósági eljárásban nem használhatók fel!
Feladata ezzel szemben, hogy kivizsgálja a már kialakult veszélyhelyzeteket, a bekövetkezett baleseteket, eseményeket. Egy-egy repülési esemény hátterének feltárása rávilágíthat visszatérő problémákra (pl. konstrukciós hibák), illetve olyan összefüggéseket világíthat meg, olyan tanulsággal szolgálhat, amely alkalmas arra, hogy megelőzzük a hasonló balesetek bekövetkezését.
Kérjük, ne csak a várható büntetés elkerülése vége, de a REBISZ által nyújtott, minden pilóta számára hasznos tevékenység miatt is zetia online pharmacy tiszteljétek meg bizalmatokkal (bejelentésetekkel) a vizsgálatokra kijelölt személyeket!Mi minősül "repülőeseménynek", mit kell bejelenteni?


Minden olyan rendellenes repülési helyzet, baleset vagy esemény, amely személyi sérüléssel vagy anyagi kárral jár, vagy járhatott volna.


  
Hol kell bejelenteni a repülőeseményeket?

A siklóernyős repülőeseményeket a SIRESZ REBISZ felé itt jelentheted be:

Kardos István - 06-20-9435456

FIGYELEM: A különböző szervezetek REBISZ szolgálatainak semmi, de semmi köze egymáshoz!
(Tessék szépen megjegyezni, hogy hová tartozol...)


  
Mikor kell bejelenteni a repülőeseményeket?

Lehetőleg azonnal. De ha elmulasztod, még mindig "jobb későn, mint soha".


  
Bővebb információ a SIRESZ honlapján IDE KATTINTVA